NUUTS

Zo geit de Vastelaovendj in Lin d'r oet zeen tiedens seizoen 2020-2021

De zomer löp op zien inj en d'r is in 't kader van de coronamaatregele helaas nóg betrèkkelik weinig verangerdj. Omdet de veurbereidinge veur 't nuje seizoen normaal gesjpraoke begin september van sjtart gaon, is 't tied om de balans op te make en ès vereniging besjlissinge te nömme.

Woo de vereniginge in omringende dörpe ein veur ein aangaeve al häör activiteite te sjrappe en 't seizoen integraal euver te sjlaon, wille veer gaer ós uuterste bès doon om te kieke nao waat waal meugelik is. Hoewel auch in Lin 't kommendje seizoen in de verste verte neet zól lieke op ein normaal seizoen, is 't ós veurnaamste oetgangspuntj om de vastelaovendj in Lin meugelik te make, in welke vorm den auch.

Alle besjloete op ein riejke:
 • Prins Tim I Suntjens blief de veurgènger van CV de Kwekkerte in seizoen 2020-2021 en zól waere biejgesjtange door zien adjudante Bas, Dion, Mike en Thierry. Daomit is Tim de tweede prins inne gesjiedenis van de vereniging dae mieër es ein seizoen aane mach is. Allein 't prinssjap van Sjra Louisse (1953-1954) waerde eerder verlèngk vanwaege de watersnoodramp van 1953. 
 • De hiejonger opgesomde activiteite waere wie den auch aafgelasj. Waal zeen de data veur 't seizoen 2021-2022 al vasgelag. Die zólle t.z.t. waere gecommuniceerd.
  • Äöpening seizoen (11 november 2020),
  • Nach vanne Aoje Prins (13 november 2020),
  • Prinsebal (14 november 2020),
  • Leedjesaovendj (28 november 2020),
  • A-Meezing Lin (12 december 2020),
  • Prinsereceptie (24 jannewari 2021), 
  • Lekker Gek (29 jannewari 2021),
  • De Prins Nuuëdigtj Oet (30 jannewari 2021),
  • Ziekebezeuk (6 fibberwari 2021)
 • De 51e Linner Vastelaovesgezèt zól dit seizoen neet in häör gebroekelike vorm versjiene. V'r wirke achter de sjèrme waal hel aan ein hoes-aan-hoes alternatief om in eeder geval óze troewe sjponsore en vrunj in 't zönke te zitte.
 • Waat betröf de Buuttegala's gaon v'r de meugelikhede inventarisere. Van alle ivvenemente die op ós gebroekelik pregram sjtaon, is dit nao alle waarsjienlikheid 't mekkelikste te organisere binne de kaders van óze 1,5-maetersamelaeving.
 • Auch door de Groeëte Linner Optoch zitte v'r naodrukkelik nóg geine sjtreep. V'r zeen ós d'rvan bewusj det 't organisere van eine optoch door alle coronamaatregele ein complex verhaol geit waere, mer v'r zólle op korte termien mit zowaal de deilnömmers en vriejwilligers es de gemeinte omme taofel gaon om alle opties te besjpraeke. Veer wille ós es vereniging namelik sjtèrk make veur 't behoud vanne vastelaovendj in ós sjoeëne dörp, zeker in deze sombere tieje en zeker tiedens 'de drie döl daag' zelf. 
 • Los van ós gebroekelike pregram dinke v'r nao euver anger creatieve invullingen van ózze winjter. Hoewel v'r de gezelligheid van ós gebroekelikke ivvenemente zeker zólle misse, vreugtj deze situatie om 'omdinke' en zeen d'r vas en zeker nóg tal van anger meneere om ószelf te vermake. Haoj óze website en Facebookpagina inne gate veur eventuele aankondiginge, of nöm kontak op mit secretaris@kwekkerte.nl es g'r zelf mit ein lumineus idee rondjlöp!