NUUTS

Halfvaste Optoch Lin aafgelas vanwaege maotregele Coronavirus


📣🔔📢 Halfvaste Optoch Lin AAFGELAS! 😕🐸

Mit pien in 't hert motte v'r uch mededeile det de Groeëte Linner Optoch dae op zondig 22 mieërt zów plaatsvinje helaas gein doorgang zól vinje. Es vastelaovesvereniging kinne v'r neet angers dan de richliene van 't RIVM mit betrèkking toet 't Coronavirus opvolge. Auch de Senioremiddig dae gepland waas veur zaoterdig 21 mieërt zól om dezelfde raeje neet doorgaon.

V'r woore gruuëts op 't draagvlak det door de deilnömmers, vriejwilligers en neet in de lètste plaats Prins Tim I is gecreëerd veur 't inlasse van eine halfvaste optocht, in naovolging van de teleursjtèllinge op vastelaoveszondig. Des te groter is de taegesjlaag om wederom eine sjtreep te motte zitte door al 't werk det is verrich en alle sjoeën verwachtinge die v'r van deze ongetwiefeldj prachtige daag hejje.

V'r gaon opnuuj de meugelikhede en alternatieve mit betrèkking toet de optoch bekieke en zólle op ein later moment definitief oetsjloetsel daoeuver gaeve. Alle deilnömmers waere in de kommendje daag perseunlik benaderd.

Update (14/3): V'r hejje speciaal veur de gelaegenheid eine flyer laote make dae aafgeloupe waek hoes-aan-hoes is versjpreid in Lin. Helaas zeen v'r daobiej ingehaoldj door de actualiteit, woodoor dees informatie achterhaoldj is. De Senioremiddig en Halfvasteoptoch kinne helaas nóg altied gein doorgang vinje.

Moch d'r verwarring zeen ontsjtaon: de informatie op óze facebookpagina en website is leidend. Ein besjloet euver ein eventueel alternatief mot nóg altied waere genómme. Daoeuver zo sjnel wie meugelik meer.

Update (18/3): Vanwaege de veurtdoerende onveursjpelbaarheid van de situatie rondjom 't coronavirus höbbe v'r besjlaote ein eventueel alternatief veur de optoch oet te sjtèlle toet nao de zomer. V'r zólle t.z.t. in euverligk mit Prins Tim I nao ein waardige oplossing zeuke. Veurluipig is d'r dus gein veuroetzich op 't inhaole van de optoch op korte termien.