NUUTS

Alles waat g'r mot weite euver de Kaartverkoup in 't seizoen 2019-2020

Kommendje waek sjtart de kaartverkoup veur Lekker Gek en De Prins Nuuëdig Oet via kwekkerte.nl/tickets. In dit artikel vinjt g'r alle informatie die't g'r nuuëdig höb. Höb g'r toch nog vraoge? Sjtuur den ein mailtje nao secretaris@kwekkerte.nl en v'r helpe uch zo sjnel meugelik wiejer.


1. Verkoupdata
De kaartverkoup veur Vrunj begintj 48 oer veur de algemeine verkoup. Vrundj waere? Check hiej alle veurdeile.
 
  Verkoup veur Vrunj Algemeine verkoup
De Prins Nuuëdig Oet maondig 2 december woonsdig 4 december
Lekker Gek maondig 2 december woonsdig 4 december
Buuttegala's donderdig 2 januari zaoterdig 4 januari 

2. Ticketlimiete 
Om de kaartverkoup veur eederein eerlik en bereikbaar te haoje höbbe v'r ein ticketlimiet ingesjteld veur Vrunj. Inne aopenbare verkoup kint eederein (inclusief vrunj) onbeperk kaarte koupe. Op is den auch ech op. 
 
  Limiet veur Vrunj Limiet in Algemeine verkoup
De Prins Nuuëdig Oet 2 sjtuks Onbeperk
Lekker Gek 2 sjtuks Onbeperk
Buuttegala's 4 sjtuks Onbeperk


3. Algemeine Veurwaarde
 • Door kaarte te koupe gaont g'r automatisch akkaord mit de veurwaarde. 
 • Tickets kinne allein waere besjteld of gereserveerd via de website van de Kwekkerte. Mondelinge toezigginge zeen ongeldig.
 • Zonger sjriftelikke toesjtumming van CV de Kwekkerte is 't neet toegesjtaon om tickets door te verkoupe of angerszins aan te beeje op ein maneer det d'r veur de verkoupende partiej ein financieel veurdeil ontsjtuit. Es ein euvertraejing wird geconstateerd, den behult CV de Kwekkerte zich 't rech om tickets ongeldig te verklaore zonger ein sjadevergoeding oet te kere. 
 • Verkochte tickets blieve eigendom van CV de Kwekkerte. 
 • Einmaol gekochte tickets kinne neet waere terökgenòmme. 
 • Gecommuniceerde prieze zeen inclusief administratie- en verwerkingskoste.
 • CV de Kwekkerte behult zich 't rech om ticketprieze tussetieds aan te passe. 
 • CV de Kwekkerte is verantjwaordelik veur de correcte en tiedige bezorging van de besjtelde tickets. Moch g'r 7 daag veur aanvang van ein evenement nag gein tickets höbbe ontvange, nöm dan contact op via secretaris@kwekkerte.nl
 • CV de Kwekkerte is neet verantjwaordelik veur de (artistieke) kwaliteit en inhoud van ein ivvenement en de gang van zake in of rondj de locatie en aanvaardt op basis van dit gegaeve gein inkele aansjprakelikheid.
 • Wannieër ein ivvenement door CV de Kwekkerte of de Locatiehaojer wird geannuleerd, den zal CV de Kwekkerte noeëits zelfsjtènjig euvergaon toet terökbetaling van entreegelde. 
 • CV de Kwekkerte is neet aansjprakelik veur schade, letsel, ongevalle, euverlijden, verlees en deefsjtal tiejens, ten gevolge van of nao aafloup van ein bezeuk aan ein ivvenement.
 • CV de Kwekkerte is neet aansjprakelik veur 't verlees van tickets. 

4. Account
Nao aansjaf van uch kaarte ontvingk g'r ein mailtje mit uch tickets. Tiggeliekertied mit uch besjtelling maak g'r ein Kwekkerte account aan, woo't g'r altied uch besjtellinge kint terök vinje.