Receptie Prins Bart II : zo. 21 januari !

Hiebie nuuëje v'r uch veur de receptie van ozze  Prins Bart II Slabbers

en zien adjudante Danny van den Beek, Rob Hendriks, Ward Sonneveld & Juul Slabbers.

Wiejer huldige v’r Jack van Lin, dae 1x11 jaor veurzitter is vanne Kwekkerte

De receptie wurtj gehaoje op zónjig 21 januarivan 11.11 toet 19.11. 
G’r zeentj van herte welkom in Zalencentrum de Harmonie, ane Groeëtesjtraot 9 in Lin. 

Es g’r de Prins, Veurzitter of vereniging kort wiltj toesjpraeke (max. 11 minute), gaer uch veuraaf aanmelje via: secretaris@kwekkerte.nl

DIt zodet  d'r 'ne tied aafgespraoke kin waere en wurdj veurkomme den g'r eventueel lang mot wachte.

V’r haope uch allemaol te moge begroete om d’r ‘n onvergaetelikke receptie van te make!


Besjtuur & Leje, C.V. de Kwekkerte - Lin